Nhóm Đông Lạnh

6 Item (s)

trang

   

Sắp xếp tăng dần
  • 0 đã mua
  Cá Cơm ( ĐL)
  • 60.000₫/Kg
  • Cá Cơm ( ĐL)

  • 0 đã mua
  Đùi ếch ( ĐL)
  • 150.000₫/Kg
  • Đùi ếch ( ĐL)

  • 0 đã mua
  cá sơn thóc
  • 1.000₫/Kg
  • cá sơn thóc

  • 1 đã mua
  Cá ngừ đại dương
  • 1.000₫/Kg
  • Cá ngừ đại dương

  • cá bò gù

  • 0 đã mua
  Cá giò.
  • 1.000₫/Kg
  • Cá giò.

  • 0 đã mua
  Ếch nguyên con
  • 115.000₫/Kg
  • Ếch nguyên con

  • Đông lạnh

6 Item (s)

trang

   

Sắp xếp tăng dần