Tin Tức

Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC
14/10/2014 16:11  | Tin tức
Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được... Xem thêm»
tuyen dung
14/10/2014 14:44  | Tuyển dụng  
mo ta ngan gon Xem thêm»
© Developed by sieuthithucpham