Tin tức

Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC
14/10/2014 16:11  | Tin tức
Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được tiến hành bởi CNOOC và một công ty Canada.Dự án khoan dầu nói trên được... Xem thêm»
© Developed by sieuthithucpham